Programma

‘De Praktijk Dichtbij’: directe toepassing vanuit de theorie
Theoretische kennis maakt een belangrijk onderdeel uit van het congres. Toch is het zeker zo belangrijk dat fysiotherapeuten dit kunnen omzetten naar praktisch handelen.
Daarom wordt een aantal theoretische sessies gekoppeld aan praktische workshops. Zo wordt de toepassing vanuit de theorie direct duidelijk.

Spreekkamersessies
Kleinschalige interactieve spreekkamersessies, geven u de mogelijkheid om professionals te spreken die hun zaken op gebied van onderzoek of praktijk goed voor elkaar hebben.

Optimale kruisbestuiving
Onderzoekers kunnen hun onderzoek presenteren aan fysiotherapeuten middels posterpresentaties en hierover in discussie gaan.

Medio september wordt het volledige programma bekendgemaakt. Zo kunt u bepalen welke sessies u wilt bijwonen op de DvdF. U hoeft alleen maar een kaartje te kopen: op de dag zelf bepaalt u waar u naartoe gaat.

Deel pagina